Om Matjungelen

I Matjungelen kan barn utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

Matjungelen er laget for at barn kan oppdage og oppleve en jungel av mat! De får dyrke planter, utforske mystiske brødsymboler, smake på spennende frukter, slenge seg gjennom krydderløypen og forske på forskjellige eplesorter.

Mange barn er svært opptatt av både mat og miljø. Når barna er i Matjungelen kan de utforske og oppdage en verden av temaer knyttet til mat. Gjennom jevnlig lek og aktivitet på SFO lærer de praktiske og teoretiske ferdigheter om et næringsrikt og bærekraftig kosthold.

En jungel av aktiviteter

Et variert utvalg av aktiviteter som dyrking, lage smoothie, epleforsking, butikkekspedisjoner, krydderløype og sorteringsstafett gir barna en aktiv fritid med gode matopplevelser i SFO.

Med aktiviteter som jungeldulting og avstemming på det beste SFO-brødet får barna mulighet til å bruke og formidle engasjementet sitt, slik at de også kan være med på å påvirke andres matvalg i positiv retning.

Barnas første møte med Matjungelen er på SFO

Det er de voksne som organiserer jungelaktivitetene på SFO, og får både opplæring og pedagogisk materiell til aktivitetsoppleggene fra Matjungelen. Aktivitetene kan SFO selv justere slik at de passer inn i deres lokale SFO-hverdag.

Innholdet i Matjungelen er kunnskapsbasert og i tråd med Helsedirektoratets kostråd og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO.

Blomst
Avokadotre

Matjungelen er utviklet av Folkelig i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Et pilotprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

I 2015 kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunnhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet så fikk oppdraget om å vurdere om dette kunne gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak.

Helsedirektoratet valgte deretter SFO som arena for dette prosjektet. Folkelig fikk deretter oppdraget med å utvikle et pilotprosjekt for å teste ut konseptet, i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskulen på Vestlandet – høsten 2017 på 6 utvalgte SFO i 3 kommuner på Vestlandet. Med svært positive resultater fra dette pilotprosjektet skal konseptet nå videreutvikles mot et nasjonalt prosjekt. Første fase innebærer en utrulling til SFO i Hordaland, skoleåret 18/19.

Har du spørsmål eller kommentarer til Matjungelen?

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no 

Husk: Du kan gjerne sende inn bilder og videoer fra aktivitetene på SFO til oss på e-post, så legger vi det ut på Jungeltelegrafen.

Top