Påmeldingskjema til Matjungelen

Påmeldingsfrist var 1.desember 2018!

Matjungelen 2019

 

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram for SFO, som går fra januar til desember 2019.

Alle som har meldt seg på får tilgang til hele kompetansehevingspakken, aktivitetsopplegg, oppskrifter og infomateriell. De første 45 som melder seg på får også en utstyrspakke og aktivitetshefter til barna tilsendt. Vi har laget en liste med påmeldte SFO. 

Alle som er påmeldt vil motta informasjonsmateriell og egen oppfølging.

Det var kun skoler i Hordaland som kunne melde seg på i denne runden. Påmeldingsfristen har nå utløpt, men det er fortsatt mulig for alle å bruke innholdet som ligger åpent på nettsidene. Om deres SFO ønsker å være med neste pulje kan dere melde inn i interesseskjema nederst.

SFO-leder

Rektor

Meld din interesse så tar vi kontakt neste gang påmeldingen åpner.

Meld din interesse her!

Blomst

Har du spørsmål eller kommentarer til Matjungelen?

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no 

Husk: Du kan gjerne sende inn bilder og videoer fra aktivitetene på SFO til oss på e-post, så legger vi det ut på Jungeltelegrafen.

Top