Foreldreundersøkelse

Spørreundersøkelse for foreldre 

Matjungelen skal nå evalueres av Høgskolen på Vestlandet, for å lære hva som fungerte og hva man må endre før en eventuell nasjonal satsing. Dere foreldres tilbakemelding er derfor svært viktig for oss. Her er derfor en veldig kort og anonym spørreundersøkelse KUN til foreldre som har barn på pilotSFO’ene.

Ta spørreundersøkelsen

Blomst

Har du spørsmål eller kommentarer til Matjungelen?

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no 

Husk: Du kan gjerne sende inn bilder og videoer fra aktivitetene på SFO til oss på e-post, så legger vi det ut på Jungeltelegrafen.

Top